CLICK A COLUMN HEADER TO SORT BY THAT STATISTIC.
NAME POSITION GOALS ASSISTS POINTS PIM
< 2 3 4 5 6 >
Bill Stewart D 3 17 20 116
Craig Muni D 2 18 20 167
Jim Watson D 4 15 19 248
Joe Reekie D 3 15 18 190
Alexander Sulzer D 4 12 16 26
Gord Donnelly D 5 11 16 557
Reg Flemming D 6 10 16 159
Bob Halkidis D 2 14 16 315
Charlie Huddy D 7 9 16 95
Jay Wells D 3 12 15 243
Jim Korn D 4 10 14 158
Ken Breitenbach D 1 13 14 49
Bob Boughner D 2 11 13 494
Keith Carney D 4 9 13 77
Bill Houlder D 4 7 11 18
Bob Hess D 0 8 8 14
Brayden McNabb D 1 7 8 15
Jean-Guy Talbot D 0 7 7 36
Phil Russell D 2 5 7 24
Ron Fisher D 0 7 7 6
 UPCOMING EVENTS
FULL EVENTS LIST 
 FEATURED ALUMNI
D - Jim Watson D - Jim Watson
GP G A P PIM
144 4 15 19 248
Click here for full bio.
Facebook
Flickr
Buffalo Sabres Alumni Association